หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานฯ

 • การฝึกอบรมมาตรฐานการใช้น้ำยาทำความสะอาด พื้นที่ต่างๆได้ถูกต้อง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 • การจัดแยกอุปกรณ์ของใช้ตามพื้นที่โดยเน้นความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
 • การฝึกอบรมการคัดแยกขยะธรรมดา (ใช้ถุงขยะสีดำ) กรณีเป็นโรงพยาบาล คัดแยกขยะธรรมดา
  (สีขาวขุ่น) และขยะติดเชื้อ (ใช้ถุงขยะสีแดง)
 • การกำหนดพนักงานทำความสะอาดแยกตามวัตถุประสงค์ ของการใช้พื้นที่ เช่น ลานจอดและทางเดินรอบอาคาร ภายในสำนักงาน ทางเดินส่วนกลาง และพื้นที่บริเวณอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงการบริการ
 • การฝึกอบรม พนักงานทำความสะอาดให้มีความรู้ในการทำงาน บิซิเนส แคร์ เซอร์วิส ในเครือบริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด มีระบบการจัดการเฉพาะด้านที่มีประสิทธิภาพให้บริการงานทำความสะอาด
 • บริษัทฯคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยเน้นประสิทธิภาพความรวดเร็ว สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ในเวลาจำกัด เพื่อสนับสนุนงานให้เกิดความสะอาดสวยงามก่อนเปิดบริการ
 • กำหนดแผนงานในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ให้สะอาดตลอดเวลา โดยไม่รบกวนความสุขในการใช้บริการของลูกค้า
 • เน้นการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ พื้นที่ต้องแห้งสะอาด โถปัสสาวะไม่มีสิ่งปฎิกูลตกค้าง โถอุจาระและที่รองนั่งสะอาดน่าใช้ อ้างล้างมือและกระจกเงาสะอาดพร้อมใช้ และมีบรรยากาศหอมสดชื่นตลอดเวลา
 • เน้นบันทึกการติดตามและตรวจสอบคุณภาพงานประจำวัน โดยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ

เพิ่มเติม

 • แนวทางการพัฒนาทีมงานและพนักงาน
 • จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการทำงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พฤติกรรมบริการ
 • เครื่องไม้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
 • ตามรายละเอียดแผนงานเพิ่มเติมในกรณี Big Clean ข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
 • เช็ดกระจกส่วนสูงโดยทีมงาน Big Clean
 • การแก้ไขปัญหาเมื่อคนขาดจุด
 • จัดพนักงานทดแทนทันทีเมื่อพนักงานแจ้งล่วงหน้า
 • จัดพนักงานทดแทนภายใน 2-3 ชั่วโมง กรณีขาดโดยไม่แจ้ง

 

คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด

เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ว่าจ้างบริษัทฯรับรองว่าพนักงานทำความสะอาดมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-50 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำประถมศึกษาปีที่ 6 (หัวหน้าแม่บ้าน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี)
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ
 • ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา เว้นแต่คดีเกี่ยวกับคดีลหุโทษ หรือ ความผิดอันเกิดจากความประมาทและไม่เคยมีความประพฤติในความเสื่อมเสียมาก่อน
 • การแต่งกาย (เครื่องแบบของบริษัทฯ)
 • พนักงานผมยาว รวบผมด้วยตาข่าย รวบผมให้เรียบร้อย
 • ใส่ผ้ากันเปื้อนในเวลาปฏิบัติงาน
 • สวมถุงเท้าสีดำ และรองเท้าหุ้มส้นสีดำ